نمونه سوالات مدیریت و برنامه ریزی آموزشی-علوم تربیتی

نمونه سوالات مدیریت و برنامه ریزی آموزشی-علوم تربیتی

مجموعه سوالات اندیشه اسلامی ۱

گرایش کلیه رشته های علوم انسانی

کد درس ۱۲۳۳۰۱۳

۸۷-۸۸ نیمسال اول

۸۸-۸۹ نیمسال اول و دوم و سوم

۸۹-۹۰ نیمسال اول و دوم و سوم

۹۰-۹۱ نیمسال  اول و دوم

۹۱-۹۲ نیمسال  اول و دوم

۹۳-۹۴ نیمسال  اول و دوم

۹۴-۹۵ نیمسال  اول و دوم

۹۶-۹۷ نیمسال  اول و دوم

۹۷-۹۸ نیمسال  اول و دوم و سوم

۹۸-۹۹ نیمسال اول

در ۱۱۸ صفحه  به همراه جواب کلیدی

سوالات اندیشه اسلامی ۲

دانلود مجموعه سوالات مبانی مدیریت اسلامی

نمونه سوالات روانشناسی یادگیری

مجموعه سوالات درس اقتصاد تعلیم و تربیت

کد درس ۱۲۲۱۰۱۵-۱۲۱۱۶۷۰

  • ۹۵-۹۶ نیمسال دوم و سوم
  • ۹۶-۹۷ نیمسال اول و دوم و سوم
  • ۹۷-۹۸ نیمسال اول و دوم و سوم
  • ۹۸-۹۹ نیمسال اول

در ۵۷ صفحه pdf طبقه بندی شده همراه با پاسخنامه کلیدی

دانلود نمونه سوالات فلسفه اخلاق

دانلود نمونه سوالات فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی

کد درس :۱۲۱۱۴۱۱

۸۸-۸۹ نیمسال اول و دوم و سوم

۸۹-۹۰ نیمسال اول و دوم و سوم

۹۰-۹۱ نیمسال اول و دوم

۹۱-۹۲ نیمسال اول و دوم

۹۲-۹۳ نیمسال اول و دوم

۹۳-۹۴ نیمسال اول و دوم

۹۴-۹۵ نیمسال اول و دوم

۹۶-۹۷ نیمسال اول و دوم

۹۷-۹۸ نیمسال اول و دوم و سوم

۹۸-۹۹ نیمسال اول

نمونه سوالات روانشناسی تفاوت های فردی

دانلود نمونه سوال تاریخ آموزش و پرورش پیام نور

دانلود نمونه سوالات اصول تعلیم و تربیت پیام نور

مجموعه سوالات درس اخلاق اسلامی

دانلود نمونه سوالات جامعه شناسی آموزش و پرورش پیام نور

دانلود مجموعه نمونه سوالات طبقه بندی شده الگوها و روش تدریس پیام نور

نمونه سوال سنجش و اندازه گیری

دانلود مجموعه سوالات ارتباط انسانی

دانلود مجموعه سوالات روانشناسی سلامت

 

نمایش 1–18 از 23 نتیجه